AIKOSEWING.EU ÜLDTINGIMUSED

Üldised tellimistingimused

Üldised tellimistingimused kehtivad Aiko-Õ OÜ (edaspidi nimetatud Aiko) interneti kodulehel www.aikosewing.eu (edaspidi nimetatud Koduleht) asuva kaupade (edaspidi nimetatud Toode või Tooted) tellimiskeskkonna vahendusel (edaspidi nimetatud E-pood) tellimisel tekkivate õigussuhete kohta. Lisaks käesolevatele üldistele tellimistingimustele reguleerivad Tellija ja Aiko vahelisi suhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusnormid, E-poe Toodete hinnakiri ja väljakujunenud head tavad. Käesolevate üldiste tellimistingimuste ning kehtivate E-poe Toodete hinnakirjaga on võimalik tutvuda Kodulehel.

1.Toodete tellimise kord

1.1 Toodete tellimiseks ei pea Tellija registreerima end Aiko internetikeskkonna (edaspidi nimetatud Internetikeskkond) kasutajaks.

1.2 Tellija valib soovitud Toote(d), Toodete eest tasumise ning kättesaamise viisi. Enne tellimuse lõplikku kinnitamist on Tellijal võimalik tellimus üle vaadata ning muuta esitatud tellimust. Pärast tellimuse üle vaatamist Tellija kinnitab tellimuse.

1.3 Kõik E-poes näidatud Toodete hinnad on märgitud eurodes(EUR) ning sisaldavad riiklikult kehtestatud käibemaksu.

1.4 Tellitud Toodete hinnale lisandub Toodete kohaletoimetamise tasu(2,99€).

1.5 Tellija poolt kinnitatud tellimuse eest on Aikole võimalik tasuda Aiko arveldusarvele läbi järgnevate makseviiside:

  •  Eesti pangalingid: Swedbank, SEB, Luminor, Coop Pank

1.7 Tellija ja Aiko vaheline leping loetakse sõlmituks pärast seda kui Tellija on Tellimuse kinnitanud ja Aiko on edastanud Tellijale Tellimuse kinnituse.

1.8 Tellimus jõustub Aiko poolt Tellijale Toote välja saatmisega.

2. Toodete kohaletoimetamine

2.1 Tellitud Tooted toimetab Aiko Tellijale vastavalt Tellija poolt tellimuse esitamisel valitud viisile: SmartPOSTi-, Omniva- või DPD pakiautomaadi kaudu.

2.2 Kohaletoimetamise viisi valib Tellija tellimuse vormistamisel. Kohaletoimetamise hinnad on fikseeritud hinnakirjas, mis on Tellijale nähtav Tellimuse vormistamisel.

2.3 Toodete kättetoimetamise viisid

2.3.1 SmartPOST toob Toote(d) Tellija poolt valitud pakiautomaati Eesti piires järgnevalt:
– 2-3 tööpäeva jooksul juhul, kui tellimus on vormistatud tööpäeval enne kella 15.00;
– Peale kella 15.00 jõuab tellimus pakiautomaati 3-4 tööpäeva jooksul.
– Tellimuse pakiautomaati saabumisel saadetakse Tellija mobiilile ja e-posti aadressile sõnum, mis sisaldab pakiautomaadi asukohta, lahtiolekuaegasid ja personaalset uksekoodi. Koodi sisestamisel pakiautomaadi puutetundlikule ekraanile, vajadusel tellimuse eest kaardiga makstes, avaneb pakiautomaadi uks ning Tellija saab paki kätte. Saadetisi hoiustatakse tasuta SmartPOSTi pakiautomaadis 7 kalendripäeva, alates sõnumi saatmisest Tellija mobiilile ja/või e-posti aadressile. Väljastamata pakkide kohta saadetakse Tellijatele täiendavalt 2 meeldetuletussõnumit. Kui Te pole 7 kalendripäeva jooksul pakil järel käinud, kuulub tellimus tühistamisele, Aiko hoiab tellimuse summast kinni 5 € käsitlustasu. Aiko võtab Tellijaga paki kättesaamise osas uuesti ühendust ja lepitakse tellimuse täitmise osas eraldi kokku. Kui Tellijaga ei saada kokkuleppele või Tellijaga ei saada ühendust, kuulub tellimus tühistamisele. Tellimuse eest tasutud summa jääki Tellija arveldusarvele ei tagastata.

2.3.2 Juhul kui Aikol ei ole võimalik tellimust Tellijani toimetada Tellijast tulenevatel põhjustel, siis kuulub tellimus tühistamisele. Aiko hoiab tellimuse summast kinni Tellimuse tagastamisega seotud kulud. Tellimuse eest tasutud summa jääki Tellija arveldusarvele ei tagastata.

3. Tarbija õigus tellimusest taganeda

3.1 Tarbijast Tellijal (edaspidi nimetatud Tarbija) on õigus Toodete tellimusest taganeda 14 päeva.

3.2 Tellimusest taganemiseks peab Tarbija esitama, e-posti- või telefoni teel, Aikole tellimusest taganemise avalduse.

3.3 Tellimusest taganemise avalduses peab Tarbija näitama ära pangakonto numbri ja pangakonto valdaja nime, kuhu kanda tagastatav raha.

3.4 Aiko tagastab Tarbijale tellimuse eest tasutud summa 14 päeva jooksul, alates kliendi taganemise avalduse esitamise kuupäevast, millest hoitakse kinni transpordi tasu 2.99 eurot, juhul kui Aiko on jõudnud tellimuse transpordi korraldada.

4. Tellija õigused

4.1 Tellijal on õigus tellida Tooteid E-poes Aiko poolt sätestatud hinnaga ja fikseeritud tingimustel.

4.2 Tellijale saadetav Toode peab vastama Aiko poolt Toote seisukorra kirjeldusele.

4.3 Tellijal on õigus esitada Toote tellimust ja Toodet ennast puudutavaid pretensioone Aiko e-posti aadressi victoria(ät)aikosewing.eu 5 kalendripäeva jooksul Toode kättesaamisest arvates.

4.4 Tellijal on õigus Toodete tellimusest taganeda vastavalt punktile 3.

4.5. Tellijal on õigus Toote lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele.

5. Tellija kohustused

5.1 Tellimuse vormistamisel on Tellija kohustatud esitama tellimuse teostamiseks vajalikud andmed: ees- ja perekonnanimi, täpne aadress (tänav, maja nr, korteri nr, postiindeks, linn/asula/ või küla/maakond), kontakttelefon ning e-posti aadress.

5.2 Juhul, kui Tellija ja Toote saaja on erinevad, peab Tellija esitama punktis 5.1. fikseeritud andmed ka saaja kohta.

5.3 Juhul, kui Tellija esitatud andmed on vigased ja/või mitte-täielikud ning ei vasta punktis 5.1. fikseeritule, ei garanteeri Aiko Toote tellimuse nõuetekohast täitmist. Võimaluse korral võtab Aiko Tellijaga ühendust, et täpsustada vigaseid või mittetäielikke andmeid.

5.4 Tellimuse vormistamisel kinnitab Tellija, et on nõus käesolevates üldistes tellimistingimustes sätestatud tingimustega ning kohustub neid täitma.

6. Aiko-Õ OÜ õigused

6.1 Aikol on õigus muuta käesolevat Üldiseid tellimistingimusi ilma ette teatamata avaldades uued kehtivad tingimused Internetikeskkonnas.

6.2 Aikol on õigus igal ajal ette teatamata muuta E-poe hinnakirja avaldades uue hinnakirja Internetikeskkonnas.

6.3 Aikol on õigus tellimuse aktsepteerimisest loobuda või tellimuse täitmisest loobuda, näiteks kuid mitte ainult, juhul kui hinnakirjas on avaldatud ekslikult vale hind.

6.4 Juhul, kui Tellija ei täida käesolevate üldiste tellimistingimustega talle pandud kohustusi, ei garanteeri Aiko tellimuse jõustumist ja/või nõuetekohast Toote saatmist.

6.5 Juhul, kui Tellija ei täida maksekohustust korrektselt, on Aikol õigus avaldada Tellija andmed maksehäirete registris.

7. Aiko-Õ OÜ kohustused

7.1 Aiko kohustub Tellijani toimetama tellitud Toote(d).

7.2 Aiko kohustub vastu võtma ja dokumenteerima kõik Tellija pretensioonid.

7.3 Aiko kohustub Tellija pretensiooni lahendama 7 tööpäeva jooksul juhul, kui pretensiooni põhjused on Tellijast mittesõltuvad. Juhul, kui pretensiooni põhjus on Tellija põhjustatud, peab Tellija selle koheselt kõrvaldama.

8. Muud tingimused

8.1 Juhime tähelepanu asjaolule, et arvutiekraanil võib toodete värv erineda originaalist

8.2 Aiko toodete puhul palume täpselt jälgida kaubaga kaasas olevat kasutusjuhendit ning vastavaid instruktsioone.

8.3 Aiko toodete garantii ei kehti juhul, kui kauba puudus on tingitud toote valest kasutamisest või toote kulumisest.

8.4 Tagastatav Aiko toode peab olema originaalpakendis, kasutamata ja koos kõigi markeeringutega

8.5 Teie isikuandmed on konfidentsiaalne info ja ei kuulu avaldamisele kolmandatele osapooltele, v.a. seadusega ettenähtud juhtudel.

8.6 Kõik pooltevahelised vaidlused lahendatakse läbirääkimiste reel. Kui kokkuleppele ei jõuta ja Tellija soovib jätkata kaebuse esitamisega, siis on Tellijal õigus pöörduda Tarbijakaitseameti tarbijakaebuste komisjoni poole aadressil Rahukohtu 2, Tallinn 10130.

Küsimuste tekkimisel helistage tööpäeviti kella 9-17 klienditoe telefonil (+372) 5366 9689 või kirjutage e-posti aadressil: victoria@aikosewing.eu

Aiko-Õ OÜ